Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFraværsstatistikken 2006


2007-09-05
Rettelser p.gr.a. afrundingsfejl


Tabellerne i publikationen samt tabel 4, side 11 i Nyhedsbrevet er korrigeret for afrundingsfejl. Desuden er samtlige fraværsårsager nu medtaget i Oversigtstabel B, side 24 i publikationen og tabel 3 side 11 i Nyhedsbrevet ændret til tabel 4.