Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERNye data for januar 2007


2007-05-01
Data for januar 2007 er blevet opdateret med rettelser, og er nu tilgængelige i
LOPAKSData for januar 2007 er blevet opdateret med rettelser, og er nu tilgængelige i
LOPAKSSiden offentliggørelsen af data for januar 2007 den 2. april 2007 er vi blevet opmærksomme på nogle fejl, som det har været nødvendige at rette.Det drejer sig om følgende vedrørende januar 2007:Enkelte brugernumre var oprettet forkert. En bruger var blevet tilknyttet Region Syddanmark, men hører retteligt til Esbjerg Kommune.De nye trafikselskaber, der har selvstændige brugernumre, var ikke blevet oprettet som selvstændige enheder, men var blevet tilknyttet en kommune.Et mindre antal 14-dageslønnede var ikke med.
Ca 500 SOSU-elever i Region Hovedstaden manglede.
Den aftalte 1/3 stigning i områdetillægget personer, der har flyttet område i forbindelse med kommunalreformen var ikke medtaget i satserne. Overordnet set har det ikke haft betydning for lønudviklingen, mens det i kommuner der har skiftet stedtillægsområde har større betydning.