Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for december 2006


2007-04-02
Data for december 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKS
Data for december 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKSKøbenhavns Kommune indgår igen fuldt ud i data.
December 2006 udkommer med en måneds forsinkelse, som følge af,

at omlægninger i lønanvisningssystemet medførte visse mangler i data.

FLD har rettet op på disse mangler så vidt som det har været muligt.
Udvikling i personaleforbruget december 2005 til december 2006Personaleforbruget er fra december 2005 til december 2006 faldet

med 4.971,2 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbruget i samme

periode faldet med 4.088,6 fuldtidsbeskæftigede.


Faldet er primært sket i KL-kommunerne, og i gruppen af tjenestemænd.
FLD vurderer, at dette
fald ikke er reelt, men skyldes problemer med
produktionen af data som følge af den forestående strukturreform.
Lønudvikling december 2005 til december 2006For alle ansatte er 'løn i alt' steget med 5,4%%, og for alle ansatte
eksklusiv ekstraordinært ansatte er stigningen på 5,3%.

Lønudviklingen kan være påvirket af de ovenfor beskrevne mulige mangler i data.