Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERStrukturreformen


2007-03-07
Detaljeret opgørelse af virkningerne af strukturreformen


Flytningerne mellem amter, kommuner, regioner og staten er baseret på oplysninger vi har modtaget fra amterne, Københavns og Frederiksberg kommuner samt de kommuner der opdeles mellem flere nye kommunerVi har dels fået oplysninger om hvilke institutioner der helt er overflyttet fra amterne til de nye kommuner eller staten, og dels har vi fået oplysninger om hvilke personer der er overflyttet på områder, hvor der ikke er tale om hele institutioner. F. eks Teknik- og Miljøområdet.Oplysningerne er behæftet med en vis usikkerhed, idet det har været vanskeligt aft få præcise oplysninger især hvor der ikke er tale om hele institutioner der er overflyttet.


Pt. er der ca 3000 personer vi er i tvivl om. Dvs personer som i januar er ansat i en anden kommune eller region end de efter vores oplysninger burde være. Det kan enten skyldes at vores oplysninger er forkerte, at ikke alle er kommet ordentligt på plads i lønsystemet, eller at nogen har skiftet job samtidig med at reformen er trådt i kraft.Klik her for detaljer


Tabellen vil blive opdateret efterhånden som vi modtager nye oplysninger