Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for november 2006


2007-02-01
Data for november 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKSLøn og personale
statistik for november måned 2006 forligger nu i LOPAKS

Københavns kommune og
Hanstholm kommune indgår ikke i opgørelser over personaleudviklingen, lønudviklingen
og personaleomsætningen fra november 2005 til november 2006, da Løndatakontoret
ikke har brugbare data for november 2005 for disse 2 kommuner.

Udviklingen i
personaleforbruget:Personaleforbruget i den (amts)kommunale
sektor i alt er steget med godt 2.000 fuldtidsansatte fra november 2005, hvor
der var 495.103, til november 2006 hvor der var 497.247. en vækst på 0,43 %.Eksklusive de ekstraordinært
ansatte er personaleforbruget også steget med godt 2.000 eller 0,46 %.

Af nedenstående tabel
fremgår udviklingen i personaleforbruget for hele den (amts)kommunale sektor og
fordelt på de antalsmæssigt 10 største overenskomstområder i den (amts)kommunale
sektor. De 10 største overenskomstområder udgør ca. 72 % af den samlede
population i den (amts) kommunale sektor.

Tabel 1: Den (amts)kommunale
sektor november 2005 og 2006style='width:377.3pt;margin-left:2.75pt;border-collapse:collapse'>

Overenskomstområdestyle='font-family:Arial'>Antal


style='font-family:Arial'>nov 05style='font-family:Arial'>Antal


style='font-family:Arial'>nov 06style='font-family:Arial'>Nov


style='font-family:Arial'>06 - 05href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk='> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Hele den (amts)kommunale
sektorstyle='font-family:Arial'>495.104style='font-family:Arial'>497.244style='font-family:Arial'>2.141href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=194'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Social- og sundhedspersonalestyle='font-family:Arial'>85.482style='font-family:Arial'>85.578style='font-family:Arial'>96href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=056'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Lærere m.fl., folkeskolen, Kl,
Frbstyle='font-family:Arial'>61.243style='font-family:Arial'>61.633style='font-family:Arial'>389href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=076'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Pæd. personale, daginst./klub/skolefr.style='font-family:Arial'>46.891style='font-family:Arial'>47.251style='font-family:Arial'>359href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=044'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Kontor- og edb-personale, Arf,
Klstyle='font-family:Arial'>37.848style='font-family:Arial'>37.688style='font-family:Arial'>-160href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=222'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Syge- og sundhedspersonale, basisgr.,Arfstyle='font-family:Arial'>34.393style='font-family:Arial'>34.980style='font-family:Arial'>587href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=078'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Pædagogisk personale, døgninst.
mv.style='font-family:Arial'>22.203style='font-family:Arial'>22.843style='font-family:Arial'>640href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=082'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Pædagogmedhjælperestyle='font-family:Arial'>22.221style='font-family:Arial'>22.105style='font-family:Arial'>-115href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=149'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Dagplejerestyle='font-family:Arial'>19.072style='font-family:Arial'>18.994style='font-family:Arial'>-78href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=042'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Akademikerestyle='font-family:Arial'>13.936style='font-family:Arial'>14.399style='font-family:Arial'>463href='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\IWT5DPM7\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=084'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Rengøringsassistenter, arf, Klstyle='font-family:Arial'>13.273style='font-family:Arial'>13.409style='font-family:Arial'>136
Note: Tallene er inkl.
ekstraordinært ansatte

Personaleforbruget i
KL-kommunerne er perioden steget med knap 1.000 fuldtidsansatte eller 0,25 %
fra november 2005, hvor der var 348.955 til november 2006 hvor der var 349.825.
Eksklusive ekstraordinært ansatte er personaleforbruget ligeledes steget med
knap 1.000 fuldtidsansatte fra november 2005, hvor der var 331.827 til november
2006 hvor der var 332.638.

Af nedenstående tabel
fremgår udviklingen i personaleforbruget på de antalsmæssigt 10 største overenskomstområder
i KL-kommunerne samt den samlede udvikling for KL-kommunerne. De 10 største overenskomstområder
udgør ca. 82 % af den samlede population i KL-kommunerne.

Tabel 2: KL-kommunernestyle='width:385.3pt;margin-left:2.75pt;border-collapse:collapse'>

Overenskomstområdestyle='font-family:Arial'>Antal


style='font-family:Arial'>nov 05style='font-family:Arial'>Antal


style='font-family:Arial'>nov 06style='font-family:Arial'>Nov


style='font-family:Arial'>06 - 05href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk='> style='color:windowtext;text-decoration:none'>KL-kommuner i altstyle='font-family:Arial'>348.955style='font-family:Arial'>349.825style='font-family:Arial'>871href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=194'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Social- og sundhedspersonalestyle='font-family:Arial'>68.501style='font-family:Arial'>68.702style='font-family:Arial'>201href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=056'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Lærere m.fl., folkeskolen, Kl,
Frbstyle='font-family:Arial'>61.123style='font-family:Arial'>61.493style='font-family:Arial'>370href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=076'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Pæd. personale, daginst./klub/skolefr.style='font-family:Arial'>46.818style='font-family:Arial'>47.190style='font-family:Arial'>372href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=044'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Kontor- og edb-personale, Arf,
Klstyle='font-family:Arial'>30.166style='font-family:Arial'>30.030style='font-family:Arial'>-136href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=082'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Pædagogmedhjælperestyle='font-family:Arial'>22.191style='font-family:Arial'>22.068style='font-family:Arial'>-123href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=149'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Dagplejerestyle='font-family:Arial'>19.072style='font-family:Arial'>18.994style='font-family:Arial'>-78href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=005'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere
mvstyle='font-family:Arial'>10.866style='font-family:Arial'>10.514style='font-family:Arial'>-352href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=084'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Rengøringsassistenter, arf, Klstyle='font-family:Arial'>9.758style='font-family:Arial'>9.844style='font-family:Arial'>86href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=042'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Akademikerestyle='font-family:Arial'>8.444style='font-family:Arial'>8.838style='font-family:Arial'>393href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=101&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=190'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Syge- og sundhedspersonale, basisgr.,Klstyle='font-family:Arial'>8.195style='font-family:Arial'>8.286style='font-family:Arial'>91
Note: Tallene er inkl. ekstraordinært
ansatte

Personaleforbruget i amterne
er steget med godt 1.000 fuldtidsansatte eller 0,78 % fra november 2005, hvor
der var 143.362 til november 2006 hvor der var 144.485. Eksklusive de
ekstraordinært ansatte er personaleforbruget også steget med godt 1.000
fuldtidsansatte eller 0,87 % fra november 2005, hvor der var 139.912 til november
2006 hvor der var 141.132.

Af nedenstående tabel
fremgår udviklingen i personaleforbruget på de antalsmæssigt 10 største overenskomstområder
i amterne. De 10 største overenskomstområder udgør ca. 79 % af den samlede population
i amterne.

Tabel 3. Amternestyle='width:372.3pt;margin-left:2.75pt;border-collapse:collapse'>

Overenskomstområdestyle='font-family:Arial'>Antal


style='font-family:Arial'>nov 05style='font-family:Arial'>Antal


style='font-family:Arial'>nov 06style='font-family:Arial'>nov


style='font-family:Arial'>06 - 05href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk='> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Amterne i altstyle='font-family:Arial'>143.362style='font-family:Arial'>144.485style='font-family:Arial'>1.123href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=222'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Syge- og sundhedspersonale, basisgr.,Arfstyle='font-family:Arial'>33.945style='font-family:Arial'>34.503style='font-family:Arial'>558href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=078'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Pædagogisk personale, døgninst.
mv.style='font-family:Arial'>16.711style='font-family:Arial'>17.255style='font-family:Arial'>544href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=194'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Social- og sundhedspersonalestyle='font-family:Arial'>16.187style='font-family:Arial'>16.101style='font-family:Arial'>-85href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=057'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Lærere, gymn./hf-kurserstyle='font-family:Arial'>7.932style='font-family:Arial'>7.981style='font-family:Arial'>50href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=044'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Kontor- og edb-personale, Arf,
Klstyle='font-family:Arial'>7.530style='font-family:Arial'>7.492style='font-family:Arial'>-38href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=065'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Omsorgs- og pædagogmedhjælperestyle='font-family:Arial'>7.233style='font-family:Arial'>7.461style='font-family:Arial'>228href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=055'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Lægesekretærerstyle='font-family:Arial'>6.692style='font-family:Arial'>6.787style='font-family:Arial'>95href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=113'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Underordnede læger (reservelæger)style='font-family:Arial'>6.037style='font-family:Arial'>6.329style='font-family:Arial'>292href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=042'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Akademikerestyle='font-family:Arial'>5.359style='font-family:Arial'>5.412style='font-family:Arial'>53href='http://www.krl.dk/statistik/lpx1.php?kom=002&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=11&vlg=00&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk=058'> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Lærere m.fl., vidtg.
specialundv. m.m.style='font-family:Arial'>4.921style='font-family:Arial'>4.946style='font-family:Arial'>25
Note: Tallene er inkl.
ekstraordinært ansatteAldersfordelingen i den (amts)kommunale
sektor

I LOPAKS er det muligt at
foretage en opdeling af de ansatte på 5-årige aldersintervaller. Af tabel 4
nedenfor fremgår de (amts)kommunalt ansatte opdelt på 5-årige aldersintervaller
i november 2006:

Tabel 4style='width:475.0pt;margin-left:3.5pt;border-collapse:collapse'>style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>Ialtstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>-19 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>20-24 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>25-29 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>30-34 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>35-39 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>40-44 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>45-49 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>50-54 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>55-59 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>60-64 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>65-67 årstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>68- århref='file:///C:\Documents%20and%20Settings\kaj\Lokale%20indstillinger\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\SXLHXP5Q\lpx1.php%3fkom=000&ans=1234&stk=&niv=3&per=200611&fqr=200511&afl=&kqn=&det=&tab=21&vlg=10&det=&art=&ldl=LTGFP&bdy=yes&stk='>Ialtstyle='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>637.110style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>12.402style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>36.209style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>50.976style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>69.524style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>71.706style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>85.075style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>88.140style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>94.102style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>88.014style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>35.445style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>3.451style='font-size:8.0pt;font-family:Arial'>2.066
Note: Alle ansatte i alle (amts)kommuner
inkl. ekstraordinært ansatte.

Nedenfor er der en grafisk
fremstilling af de ansatte i den (amts)kommunale sektor i november 2006 procentvis
fordelt på 5-årige aldersintervaller.

Figur 1

height=385 src='http://www.krl.dk/nyheder/218w-filer/image1.gif'>


style='page-break-before:always'>


En fordeling af de ansatte i
(amts)kommunale sektor fra november 1998 til og med november 2006 på 5-årige aldersintervaller
fremgår af nedenstående figur 2, hvortil det dog skal bemærkes, at København
ikke indgår i november 2004 og 2005.

Figur 2:

style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'> src='http://www.krl.dk/nyheder/218w-filer/image2.gif'>


style='page-break-before:always'>


Personaleomsætningen fra
november 2005 til november 2006:

Af de ansatte i november
2005 har 17,2 % (102.357 personer) forladt den (amts)kommunale sektor medens
7,2 % (42.685 personer) har fået nye stilling i den samme (amts)kommune og 5,4
% (32.139 personer) har skiftet stilling til en anden (amts)kommune. Af de
ansatte i november 2006 kommer 16,9 % (100.812 personer) en anden sektor end
den (amts)kommunale medens 7,2 % kommer fra en anden (amts)kommune og 5,4 %
kommer fra en anden kommune.

Det samlede antal ansatte er
faldet fra november 2005 til november 2006, hvilket skyldes at antallet af timelønnede
falder mere fra november 2005 til november 2006 end antallet af månedslønnede
stiger i samme periode.

Af figur 3 fremgår
personaleomsætningen for den kommunale sektor

Figur 3border=0 src='http://www.krl.dk/nyheder/218w-filer/image3.gif'>Afgrænset til den amterne
har 18,8 % af de ansatte i november 2005 forladt den amtskommunale sektor
medens 8,6 % har skiftet stilling indenfor amtet og 1,9 % har skiftet stilling
til et andet amt i november 2006. Af de ansatte i november 2006 kommer 19,5 %
fra en anden sektor end den amtskommunale.

Afgrænset til KL-kommunerne
har 19,5 % af de ansatte i november 2005 forladt KL-kommunerne, medens 6,6 %
har skiftet stilling indenfor kommunen og 3,8 % har skiftet til en anden
kommune i november 2006. af de ansatte i november 2006 var 18,9 % ikke ansat i
en KL-kommune i november 2005.

Kønsfordeling november
2006:

Af de 637.110 ansatte i den
(amts)kommunale sektor i november 2006 var 488.556 kvinder og 148.554 mænd,
hvorved kvinder udgjorde knap 77 % af den samlede population. Omregnet til fuldtidsansatte
var der 533.947 ansatte i november 2006 hvor kvinderne udgjorde 407.050 og mændene
128.897, dermed udgjorde kvinderne godt 76 % af de fuldtidsansatte i november
2006.Lønudvikling fra november
2005 til november 2006:

Lønudviklingen for hele den
(amts)kommunale sektor fra november 2005 til november 2006 er opgjort til 5,3 %
for bruttolønnen (samlet løn ekskl. overarbejde) og på 4,6 % på nettolønnen
(grundløn + tillæg). Lønudviklingen for den (amts)kommunale sektor ekskl.
ekstraordinært ansatte er på 5,3 % for bruttolønnen og på 4,6 % for
nettolønnen.

Lønudviklingen er dermed
steget markant i forhold til lønstigningen fra oktober 2005 til oktober 2006,
hvilket hovedsageligt skyldes, at Sundhedskartellets engangstillæg fra oktober
2005 ikke påvirker lønudviklingen fra november 2005 til november 2006.

Lønudviklingen for hele den
(amts)kommunale sektor for dem som er ansat begge år er på bruttolønnen på 6,7
% og på nettolønnen på 5,8 %. Ekskl. ekstraordinært ansatte er lønudviklingen
på bruttolønnen på 6,6 % og på nettolønnen på 5,8 %.

Lønudvikling for hele den
(amts)kommunale sektor for dem som er ansat begge år i samme stilling er på
bruttolønnen på 6,1 % og på nettolønnen på 5,4 %. Ekskl. ekstraordinært ansatte
er lønudviklingen på bruttolønnen 6,1 % og på nettolønnen 5,4 %.