Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDEROpdatering af data for juni-september 06


2006-12-28
Data fra juni til september -06 er opdateret i LOPAKS, idet lønsummen/lønudviklingen ved en fejl har været opgjort for lavt i H:S, Københavns Amt, Aarhus Amt og Frederiksberg kommune.


På grund af en fejl i angivelse af stedtillægsområde har lønberegningen i juni - september 2006, været for lav for enkelte amter samt en række institutioner, hovedsageligt selvejende plejehjem.Fejlen er nu rettet i LOPAKS og 'Lokale Løndata', og det kan konstateres, at lønudviklingen i amtsrådsforeningens område har været opgjort 0,3% for lavt i de pågældende måneder. For hele den kommunale sektor samlet betyder det at lønudviklingen har været opgjort 0,1% for lavt. Fejlen har ingen målbar betydning for primærkommunerne samlet.Fejlen har først og fremmest ramt


Københavns Amt1,02%
H:S0,78%
Aarhus Amt0,59%
Frederiksberg kommune0,24%Fejlen har også ramt en række selvejende institutioner der ikke bruger KMD, hvilket får betydning for de kommuner der har sådanne institutioner. Det gælder først og fremmest

Gentofte0,09%
Nordjyllands Amt-0,08%
Værløse0,07%
Ribe Amt0,06%
Lyngby-Tårbæk0,05%
Søllerød0,05%Samt i meget begrænset omfang:Gladsaxe0,03%
Helsingør0,02%
Frederiksborg Amt0,01%
Fyns Amt-0,01%
Kjellerup0,01%
Sønderjyllands Amt0,01%
Vejle Amt-0,01%
Viborg Amt-0,01%