Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERArbejdsprogram og årsberetning


2006-12-13
FLDs arbejdsprogram 2007 og årsberetningen 2005 er klar.


FLDs arbejdsprogram 2007 og årsberetningen 2005 er klar.Det Fælleskommunale Løndatakontor har to hovedopgaver:


  • Udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale sektor.

  • Udvikling og vedligeholdelse af et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked.Årsberetning 2005
For så vidt angår den første hovedopgave er det årlige udtræk leveret efter den aftalte tidsplan, og overenskomststatistikken for 2004 er færdiggjort som planlagt. Ligestillingsstatistikken og personaleomsætningsstatistikken er ligeledes som planlagt offentliggjort i 2005.De månedlige udtræk, som anvendes til Løndatakontorets egne produkter, leverer data til Danmarks Statistiks løn- og personalestatistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og beskæftigelsesregister, har driftsmæssigt været forstyrret af, at Københavns Kommunes nye lønsystem ikke har leveret data til Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem siden maj 2004. Det har derfor været nødvendigt med en omlægning af månedsstatistikken, således at denne i en periode udkommer uden Københavns Kommune.For så vidt angår den anden hovedopgave, har Løndatakontoret deltaget i overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked i 2005 med beregningsmæssig bistand i sædvanligt omfang. Aktiviteterne har været præget dels af 'den omvendte forhandlingsmodel' og dels af, at Sundhedskartellet etablerede sig som et selvstændigt forhandlingsområde.Etablering af en generel fraværsstatistik for den kommunale sektor har taget fart i 2005, idet der er modtaget testdata fra edb-centralerne til afprøvning af systemet.
... Læs hele beretningen(pdf): Beretning 2005Arbejdsprogram 2007
For så vidt angår den første hovedopgave, vil hovedaktiviteten i 2007 være de årlige og månedlige udtræk til Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem.
Det årlige udtræk danner grundlag for kontorets overenskomst-statistik. Udtræk for november måned danner grundlag for den årlige ligestillingsstatistik og personaleomsætningsstatistik. Kommunestatistikken dannes på baggrund af alle månedsudtrækkene for et år.
Det årlige fraværsudtræk danner grundlag for en fælleskommunal fraværsstatistik og leveres endvidere til Danmarks Statistik
De månedlige udtræk leverer data til Løndatakontorets månedlige, regionale og kommuneorienterede lønstatistikker, Danmarks Statistiks lønstatistikker samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og beskæftigelsesregister.
De månedlige udtræk leverer ligeledes data til Lokale Løndata på PC og LOPAKS, som er en væsentlig del af de værktøjer, som står til rådighed for regioner og kommuner i forbindelse med aftalen om Ny løndannelse.
En væsentlig og højt prioriteret aktivitet i 2007 vil derfor være vedligeholdelse og fortsat udvikling af de månedlige udtræk, herunder en sikring af, at datakvaliteten lever op til de ønskede brugerkrav.For så vidt angår den anden hovedopgave, vil der i 2007 fortsat ske en udvikling og vedligeholdelse af det statistiske og beregningsmæssige system, der anvendes i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det regionale og kommunale arbejdsmarked. I denne forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, om der allerede i 2006 er truffet en beslutning om datagrundlaget i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008.
Læs hele arbejdsprogrammet:
Arbejdsprogram 2007