Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for oktober 2006


2007-01-02
Data for oktober 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKSData for oktober 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKSUdvikling i personaleforbrugetPersonaleforbruget er fra oktober 2005 til oktober 2006 faldet
med 3412 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbruget i samme
periode faldet med 3621 fuldtidsbeskæftigede.Bemærk at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede, overgik til staten 1. november 2005.

Se nyhed vedr. skattepersonale for yderligere oplysninger om skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.LønudviklingFor alle ansatte er bruttolønnen fra oktober 2005 til oktober 2006 steget
med 4,1%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er
stigningen på 4,0%.Lønudviklingen - især i amtsrådsforeningens område - skal ses i lyset af, at alle sygeplejersker fik udbetalt et engangsbeløb i oktober-05En beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel oktober 2005
som oktober 2006 viser en stigning i bruttoløn på 4,3%.