Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for september 2006


2006-12-01
Data for september 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKS

Data for september 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKSUdvikling i personaleforbruget

Personaleforbruget er fra september 2005 til september 2006 faldet
med 2019 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbruget i samme
periode faldet med 3367 fuldtidsbeskæftigede.Bemærk at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede, overgik til staten 1. november 2005.Se nyhed vedr. skattepersonale for yderligere oplysninger om
skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.Lønudvikling

For alle ansatte er bruttolønnen fra september 2005 til september 2006 steget
med 3,5%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er
stigningen på 3,6%.

En beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel september 2005
som september 2006 viser en stigning i bruttoløn på 3,7%.