Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for august 2006


2006-11-01
Data for august 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKSData for august 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra august 2005 til august 2006 faldet
med 500 fuldtidsbeskæftigede.


Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbruget i samme
periode faldet med 1569 fuldtidsbeskæftigede.


Bemærk at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæf-
tigede, overgik til staten 1. november 2005.


Se nyhed vedr. skattepersonale for yderligere oplysninger om
skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.Lønudvikling


For alle ansatte er bruttolønnen fra august 2005 til august 2006 steget
med 3,8%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er
stigningen på 3,7%.


En beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel august 2005
som august 2006 viser en stigning i bruttoløn på 3,9%.