Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERWeb-udgave af fraværsstatistikken


2006-11-10
Fraværsoplysninger i LOPAKS


Nyhedsbrev om fraværsstatistikkenFLDs værktøj til løn- og personalestatistik, LOPAKS er blevet udvidet med oplysninger om fraværet i den kommunale sektor.I forbindelse med udvidelsen er der lavet en detaljeret
beskrivelse

med eksempler på tabeller mm.
Det er muligt at udarbejde forskellige rapporttyper omfattende henholdsvis sygefravær, barselsfravær eller samlet fravær og Oplysningerne kan vælges fordelt på overenskomstgruppe, amt/kommune, aldersinterval m.fl. Som det er kendt i LOPAKS er der
mulighed for afgrænse den stillingsgruppe, der ønskes statistik over. Ny afgrænsningsmulighed er afgrænsning med hensyn til formål, dvs. valg af hovedkonto, hovedfunktion eller funktion/kontonummer. Desuden kan der blandt andet afgrænses på periodelængde og ansættelse.
Lokale Løndata vil blive udvidet med tilsvarense muligheder.

(Se evt. Lokale Løndata - Nu med fraværsoplysninger)