Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFravær i den kommunale sektor


2006-10-09
Opgørelse af antal fraværsdagsværkAf fraværsstatistikken for 2005 for den kommunale sektor fremgår det, at det samlede fravær i den kommunale sektor kan opgøres til 26,7 fraværsdage svarende til 7,4% af årets kalenderdage, hvoraf sygefraværet udgjorde 15,8 dage svarende til 4,3% af kalenderdagene.Af en anden tabel i denne statistik fremgår det, at sygefraværsprocenten er opgjort til 5,4% af de mulige arbejdsdage, hvilket svarer til 12,2 sygefraværsdage i dagsværk.Disse 12,2 dagsværk i sygefravær er basseret på, at kvinderne i gennemsnit har haft 13 sygedage i 2005 medens mændene i gennemsnit har haft 9,7 sygedage.I den population der er indgået i forbindelse med offentliggørelsen af fraværstatistikken for 2005, har kvinderne udgjort 351.271 fuldtidsansatte svarende til ca. 76,5 af populationen, medens mændene har udgjort 109.979 fuldtidsansatte svarende 23,5% af populationen


Statistikken er opgjort inkl. de ekstraordinært ansatte og ansatte i flexjob. Såfremt disse ikke indgik i opgørelsen ville antallet af sygefravær i dagsværk blive reduceret til 11,8 dage.


En opgørelse af sygefraværet ekskl. sygdomsperioder af mindst 29 dages varighed samt de uafsluttede viser, at sygefraværet i dagsværke udgør 6,9 dage for alle ansatte. Fordelt på køn giver dette 7,2 dage for kvinderne og 5,8 dage for mændene.


Indenfor en måned vil der blive offentliggjort en webudgave af fraværsstatistikken, hvor der kan afgrænses på nogle af de samme parametre som i LOPAKS. Dette vil bevirke, at der vil foreligge en mulighed for at afgrænse i forhold til ansættelsesform, udvælge bestemte stillinger under de enkelte overenskomster, afgrænse på periodelængde mv.


Vedr. opgørelsesmetode kan det oplyses, at der kun indgår fravær for året 2005, samt at al fravær for 2005 er medtaget uanset om fraværsperioden er afsluttet eller ej.