Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for juni 2006


2006-10-06
Data for juni 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKS
Data for juni 2006 er nu tilgængelige i
LOPAKSUdvikling i personaleforbruget
Personaleforbruget er fra juni 2005 til juni 2006 steget
med 632 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbruget i samme
periode faldet med 943 fuldtidsbeskæftigede.
Bemærk at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæf-
tigede, overgik til staten 1. november 2005.Se nyhed vedr. skattepersonale for yderligere oplysninger om
skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.LønudviklingFor alle ansatte er bruttolønnen fra juni 2005 til juni 2006 steget
med 3,9%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er
stigningen ligeledes på 3,9%.De aftalte stigninger på særlig feriegodtgørelse, er medregnet fra og med juni måned 2006. Disse er uden betydning for den samlede lønudvikling.En beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel juni 2005
som juni 2006 viser en stigning i bruttoløn på 4,1%.