Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDEROverenskomststatistikken 2005


2006-09-28
Overenskomststatistikken for 2005 er udkommetOverenskomststatistikken for 2005 er udkommet og kan hentes på flds hjemmeside under
publikationer.
Publikationen indeholder oplysninger om antallet af
ansatte i den kommunale sektor omregnet til fuldtidsbeskæftigede
for de tre forhandlingsområder.


  • Amtsrådsforeningen i Danmark(ARF)

  • KL

  • Frederiksberg Kommune (FRB)...fordelt på stillingsgrupper
og forhandlingsområder og med angivelse af lønsummen
fordelt på løndele.
Københavns Kommune indgår ikke i
publikationen, da Københavns Kommune efter skift af edbleverandør
ikke har leveret data til Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem.