Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for maj 2006


2006-08-01
Data for maj 2006 er nu tilgængeligData for maj 2006 er nu tilgængelige i

LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra maj 2005 til maj 2006 faldet
med 733 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbuget i samme
periode faldet med 2.067 fuldtidsbeskæftigede.
Bemærk at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede, overgik til staten 1. november 2005.Se nyhed vedr. skattepersonale for yderliger oplysninger om
skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.Lønudvikling


For alle ansatte er 'Løn i alt' fra maj 2005 til maj 2006 steget
med 4,1%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er
stigningen ligeledes på 4,1%.
En beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel maj 2005
som maj 2006 viser en stigning i 'løn i alt' på 4,2%.