Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for april 2006


2006-06-30
Statistik for april 2006 excl. København.

Lønudviklingen fra april 2005 til april 2006 blev 4,5%


Københavns Kommune er med i lønsumsopgørelserne.Data for april 2006 er nu tilgængelige i

LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra april 2005 til april 2006 faldet
med 622 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbuget i samme
periode faldet med 2.037 fuldtidsbeskæftigede.Bemærk at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæf-
tigede, overgik til staten 1. november 2005.
Se nyhed vedr. skattepersonale for yderliger oplysninger om
skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.

Lønudvikling


For alle ansatte er 'Løn i alt' fra april 2005 til april 2006 steget
med 4,5%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er
stigningen ligeledes på 4,5%.


En beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel april 2005
som april 2006 viser en stigning i 'løn i alt' på 4,6%.Lønudviklingen var i marts 2005-2006 på 3,0% for alle ansatte såvel
som for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte.Lønstigningstakten er i april 2005-2006 som forventet højere end i
marts 2005-2006.Forventningen om en højere lønudvikling i april 2005-2006 skyldes, at
der pr. 1. april 2006 for flere personalegrupper er aftalt trinforhøjelser
eller pensionsforhøjelser. Desuden er anden del af implemen-
teringen af Sundhedskartellets nye lønmodel gennemført pr. 1. april
2006, hvor det personale, der ikke blev overført pr. 1. januar 2006 er
indplaceret på den ny lønmodel.

Særlige bemærkninger vedr. datagrundlaget april 2006
sammenlignet med april 2005 • På baggrund af mere detaljerede udtræk fra KMD har Løndatakontoret
  valgt at forbedre optællingen af 'Tillæg', hvor visse elementer fra
  'Andre tillæg' nu optælles i de tillægstyper, som de retteligt
  vedrører. Endvidere er 'Undervisningsgodtgørelse' pr. april 2006 flyttet fra
  'Andre tillæg' til 'Funktionstillæg'. I perioden januar 2006-marts 2006
  blev 'Undervisningsgodtgørelse' dog optalt i 'Genetillæg'.
 • Fra og med januar 2006 har Løndatakontoret fundet det nødvendigt
  at korrigere opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede for pædagogstuderende.
  Det betyder, at fuldtidsbegrebet nu entydigt dækker over en 30-timers
  arbejdsuge. Ændringen har for januar 2006 medført en
  forhøjelse på ca. 270 fuldtidsbeskæftigede.
 • Københavns Kommune er ikke med i lønudviklingen for disse måneder,

  da København på grund af omlægning af lønanvisningssystem
  ikke
  har leveret brugbare data i perioden juni 2004-oktober 2005.


  Københavns Kommune er med i lønsumsopgørelserne fra december 2005.