Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for marts 2006


2006-06-06
Statistik for marts 2006 excl. København.

Lønudviklingen fra marts 2005 til marts 2006 blev 3,0%


Københavns Kommune er med i lønsumsopgørelserne.Data for marts 2006 er nu tilgængelige i

LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra marts 2005 til marts 2006 steget
med 1.645 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbuget i samme
periode steget med 542 fuldtidsbeskæftigede.Bemærk at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæf-
tigede, overgik til staten 1. november 2005.
Se nyhed vedr. skattepersonale for yderliger oplysninger om
skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.

Lønudvikling


'Løn i alt' er fra marts 2005 til marts 2006 for alle ansatte steget
med 3,0%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er
stigningen ligeledes på 3,0%.


En beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel marts 2005
som marts 2006 viser en stigning i 'løn i alt' på 3,2%.Lønudviklingen var i februar 2005-2006 på 3,1% for alle ansatte såvel som
for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte.Offentliggørelsen af data for april 2006 forventes ultimo juni 2006.

Særlige bemærkninger vedr. datagrundlaget marts 2006
sammenlignet med marts 2005 • På baggrund af mere detaljerede udtræk fra KMD har Løndatakontoret
  fra og med januar 2006 valgt at flytte 'Undervisningsgodtgørelse' fra 'Andre
  tillæg' til 'Genetillæg'.


  Derudover er optællingen af 'Tillæg' blevet forbedret som følge af de nye
  udtræk, hvor visse elementer fra 'Andre tillæg' nu optælles i de tillægstyper,
  som de retteligt vedrører.
 • Fra og med januar 2006 har Løndatakontoret fundet det nødvendigt
  at korrigere opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede for pædagogstuderende.
  Det betyder, at fuldtidsbegrebet nu entydigt dækker over en 30-timers
  arbejdsuge. Ændringen har for januar 2006 medført en
  forhøjelse på ca. 270 fuldtidsbeskæftigede.
 • Københavns Kommune er ikke med i lønudviklingen for disse måneder,

  da København på grund af omlægning af lønanvisningssystem
  ikke
  har leveret brugbare data i perioden juni 2004-oktober 2005.


  Københavns Kommune er med i lønsumsopgørelserne fra december 2005.