Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for februar 2006


2006-04-26
Statistik for februar 2006 excl. København.

Lønudviklingen fra februar 2005 til februar 2006 blev 3,1%


Københavns Kommune er med i lønsumsopgørelserne.Data for februar 2006 er nu tilgængelige i

LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra februar 2005 til februar 2006 faldet
med 399 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbuget i samme
periode faldet med 1.312 fuldtidsbeskæftigede.Udviklingen i personaleforbruget skal ses i sammenhæng
med, at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede,
overgik til staten 1. november 2005.
Den kommuneopdelte del af LOPAKS er i februar 2006 som i november
2005 udvidet med mulighed for at køre en lønudviklingstabel eksklusive
skattepersonale overgået til staten.Tabellen køres ved at afkrydse markeringen ”Korrigér for skatte-
personale overflyttet til staten.”
Se nyhed vedr. skattepersonale for yderliger oplysninger om
skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.

Lønudvikling


'Løn i alt' er fra februar 2005 til februar 2006 for alle ansatte steget
med 3,1%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er
stigningen ligeledes på 3,1%.


En særlig beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel februar
2005 som februar 2006 viser en stigning i 'løn i alt' på 3,3%.Lønudviklingen var i januar 2005-2006 ligeledes på 3,1% for alle ansatte og
3,0% for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte.'Løn i alt' steg i november 2005, dvs. i 4. kvartal 2004-2005 med 1,9%.Blandt årsagerne til den højere lønudvikling i 1. kvartal 2005-2006 end
i 4. kvartal 2004-2005 er, at de aftalte generelle lønstigninger
på KTO-området er højere i 1. kvartal 2005-2006 samt, at første del af
implementeringen af Sundhedskartellets nye lønmodel er gennemført pr.
1. januar 2006, hvor bl.a. ledere og sygeplejersker er indplaceret på den
ny lønmodel. Anden del af implementeringen på Sundhedskartellets
område gennemføres pr. 1. april 2006.Offentliggørelsen af data for marts 2006 forventes ultimo maj 2006.

Særlige bemærkninger vedr. datagrundlaget februar 2006
sammenlignet med februar 2005 • På baggrund af mere detaljerede udtræk fra KMD har Løndatakontoret
  fra og med januar 2006 valgt at flytte 'Undervisningsgodtgørelse' fra 'Andre
  tillæg' til 'Genetillæg'.


  Derudover er optællingen af 'Tillæg' blevet forbedret som følge af de nye
  udtræk, hvor visse elementer i 'Andre tillæg' nu optælles i 'Tillæg',
  som de retteligt vedrører.
 • Fra og med januar 2006 har Løndatakontoret fundet det nødvendigt
  at korrigere opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede for pædagogstuderende.
  Det betyder, at fuldtidsbegrebet nu entydigt dækker over en 30-timers
  arbejdsuge. Ændringen har for januar 2006 medført en
  forhøjelse på ca. 270 fuldtidsbeskæftigede.
 • Københavns Kommune er ikke med i lønudviklingen for disse måneder,

  da København på grund af omlægning af lønanvisningssystem
  ikke
  har leveret brugbare data i perioden juni 2004-oktober 2005.


  Pr. november 2005 er der leveret data for bagudlønnet personale, og
  pr. 1. decemeber 2005 er der data for såvel forud- som bagudlønnet personale.
  Datakvaliteten er i orden og Københavns Kommune er med i lønsums-
  opgørelserne fra og med december 2005.
 • Pr. 1. november 2005 er skatteområdet overgået til staten. Skatte-
  området udgjorde den 1. november 2005 ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede
  (ekskl. København), der er ude af datagrundlaget for det amtskommunale område
  fra og med november 2005.