Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERUdmøntningsgaranti Januar 06


2006-03-31
Opgørelse af lønsum for de grupper der er omfattet af udmøntningsgarantien


Opgørelsen er nu klar, beregnet på baggrund af data for januar 2006.Opgørelsen er indbygget i 'Lokale Løndata på PC', så kommuner der abonnerer på systemet får opgørelsen automatisk. Kommuner der kun abonnerer på kvartalsvise data, har ekstraordinært fået en opdatering med data for januar 06.Kommuner der tidligere har bestilt en foreløbig opgørelse, vil få tilsendt den endelige opgørelse automatisk.

Opgørelsen er gratis, da det er en del af aftalen om udmøntningsgaranti, at FLD skal kunne beregne grundlaget.I forhold til den foreløbige opgørelse der blev lavet på baggrund af august eller november 2005, er der strammet lidt op på afmærkningen af hvilke grupper der er omfattet af garantien. Det drejer sig fortrinsvis om personlige ordninger der står som 'gammel løn', selv om de er knyttet til en overenskomst der helt er omfattet af ny løn. Sådanne ordninger indgår nu i garantien, hvis de er tilknyttet en overenskomst der er omfattet.
Afmærkningen af garantigrupperne kan ses her: www.krl.dk/gg