Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for januar 2006


2006-03-31
Statistik for januar 2006 excl. København.

Lønudviklingen fra januar 2005 til januar 2006 blev 3,1%


Københavns Kommune er fra december 2005 med i lønsumsopgørelserne.Data for januar 2006 er nu tilgængelige i

LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra januar 2005 til januar 2006 steget
med 228 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbuget i samme
periode faldet med 556 fuldtidsbeskæftigede.Udviklingen i personaleforbruget skal ses i sammenhæng
med, at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede,
overgik til staten 1. november 2005.Se nyhed vedr. skattepersonale for yderliger oplysninger om
skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.

Lønudvikling


'Løn i alt' er fra januar 2005 til januar 2006 for alle ansatte steget
med 3,1%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er
stigningen på 3,0%.


En særlig beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel januar
2005 som januar 2006 viser en stigning i 'løn i alt' på 3,3%.I januar 2005-2006 er lønstigningstakten som forventet højere end i
december 2004-2005, hvor stigningen var på 1,3% for alle ansatte og
1,3% for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte.


En af årsagerne til forventningen om en højere lønudvikling i januar
2005-2006 er, at de aftalte generelle lønstigninger på KTO-området er
højere end i december 2004-2005. Desuden er første del af implemen-
teringen af Sundhedskartellets nye lønmodel gennemført pr. 1. januar
2006, hvor bl.a. ledere og sygeplejersker er indplaceret på den ny løn-
model. Anden del af implementeringen på Sundhedskartellets
område gennemføres pr. 1. april 2006.Offentliggørelsen af data for februar 2006 forventes ultimo april 2006.

Særlige bemærkninger vedr. datagrundlaget januar 2006
sammenlignet med januar 2005 • På baggrund af mere detaljerede udtræk fra KMD har Løndatakontoret
  fra januar 2006 valgt at flytte 'Undervisningsgodtørelse' fra 'Andre tillæg'
  til 'Genetillæg'.


  Derudover har Løndatakontoret forbedret optællingen af 'Tillæg' ved at alle
  tf-koder, der var oprettet før 1998 vedr. kvalifikationsløn, funktionsløn og
  resultatløn og som hidtil er blevet optalt i 'Andre tillæg' nu optælles
  i tillægstyper vedr. kvalifikations-, funktions- og resultattillæg.
 • Fra og med januar 2006 har Løndatakontoret fundet det nødvendigt
  at korrigere opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede for pædagogstuderende.
  Det betyder, at fuldtidsbegrebet nu entydigt dækker over en 30-timers
  arbejdsuge. Ændringen har medført en forhøjelse på ca. 270
  fuldtidsbeskæftigede.
 • Københavns Kommune er ikke med i lønudviklingen for disse måneder,

  da København på grund af omlægning af lønanvisningssystem
  ikke
  har leveret brugbare data i perioden juni 2004-oktober 2005.


  Pr. november 2005 er der leveret data for bagudlønnet personale, og
  pr. 1. decemeber 2005 er der data for såvel forud- som bagudlønnet personale.
  Datakvaliteten er i orden og Københavns Kommune er med i lønsums-
  opgørelserne fra og med december 2005.
 • Pr. 1. november 2005 er skatteområdet overgået til staten. Skatte-
  området udgjorde den 1. november 2005 ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede
  (ekskl. København), der er ude af datagrundlaget for det amtskommunale område
  fra og med november 2005.