Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for december 2005


2006-02-24
Statistik for december 2005 excl. København.

Lønudviklingen fra december 2004 til december 2005 blev 1,3%


Københavns Kommune er fra december 2005 med i lønsumsopgørelserne.Data for december 2005 er nu tilgængelige i

LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra december 2004 til december 2005 steget
med 981 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbuget i samme
periode steget med 422 fuldtidsbeskæftigede.Den beskedne udvikling i personaleforbruget skal ses i sammenhæng
med, at skattepersonale, der udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede,
overgik til staten i november 2005.


Se nyhed vedr. skattepersonale for yderliger oplysninger om
skattepersonalets påvirkning af lønudviklingsstatistikken.

Lønudvikling


'Løn i alt' er fra december 2004 til december 2005 for alle ansatte steget
med 1,3%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er stig-
ningen ligeledes på 1,3%.


En særlig beregning, hvor skattepersonalet holdes ude af såvel december 2004
som december 2005 viser en stigning i 'løn i alt' på 1,5%.I december 2004-2005 er lønstigningstakten således lavere end i november
2004-2005, hvor stigningen var på 1,9% for alle ansatte og for alle
ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte.


Offentliggørelsen af data for januar 2006 forventes ca. den 3. april 2006.

Særlige bemærkninger vedr. datagrundlaget december 2005
sammenlignet med december 2004


 • Københavns Kommune er ikke med i lønudviklingen for disse måneder,

  da København på grund af omlægning af lønanvisningssystem
  ikke
  har leveret brugbare data i perioden juni 2004-oktober 2005.


  Pr. november 2005 er der leveret data for bagudlønnet personale, og
  pr. 1. december 2005 er der data for såvel forud- som bagudlønnet personale.
  Datakvaliteten er i orden og Københavns Kommune er med i lønsums-
  opgørelserne fra december 2005.
 • Pr. 1. november 2005 er skatteområdet overgået til staten. Skatte-
  området udgjorde den 1. november 2005 ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede
  (ekskl. København), der er ude af datagrundlaget for det amtskommunale område
  fra og med november 2005.


 • Fra og med september 2005 har Løndatakontoret fundet det nødvendigt
  at korrigere timetalsdivisoren, der indgår i beregningen af fuldtidsbeskæftigede,
  for enkelte personalegrupper. Ændringen har medført en mindre forhøjelse på
  ca. 70 fuldtidsbeskæftigede.

 • Fra og med juni 2005 har Løndatakontoret foretaget
  en omlægning
  af opgørelsen af pensionsindbetalingen, hvorved der i opgørelsen af
  pensionsbetalingen ikke længere medtages indberetningen til
  kapital-/og ratepension samt efterreguleringer på pensionsindbetalingen.