Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERSkattepersonale


2006-02-10
Korrektion for skattepersonale overflyttet til staten.


I forbindelse med offentliggørelsen af lønudviklingen fra november 2004 til november 2005 oplystes, at tallene var påvirket af, at skatteområdet med ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 1. november 2005 overgik til statslig ansættelse.Det oplystes samtidig, at en korrektion for overflyttelsen af skatteområdet betød en ændring – på landsplan – af lønudviklingen fra 1,9% til 2,1%. Særligt fremhævedes, at korrektionen især vedrørte stillingsgruppen kontor- og edb-personale, hvor lønudviklingen efter korrektionen ændredes fra 0,8% til 2,1 %.Efter opfordring fra bl.a. KTO er den kommuneopdelte del af LOPAKS fra og med novemberopgørelsen udvidet med mulighed for at køre en lønudviklingstabel eksklusive skattepersonale overgået til staten.Tabellen køres ved at afkrydse markeringen ”Korrigér for skattepersonale overflyttet til staten.”Korrektionen er foretaget således, at de medarbejdere (cpr.-numre) som pr. 1. november 2005 er overflyttet til staten også er udeladt af november 2004-opgørelsen.Metoden er valgt, da FLD ikke har oplysninger om, hvilke personer der indgår i den pågældende population i november 2004. Metoden indebærer således, at korrektionen ikke bliver helt korrekt, idet skattemedarbejdere, der er fratrådt i perioden november 2004 til oktober 2005 ikke kan identificeres.