Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for november 2005


2006-01-20
Statistik for november 2005 excl. København.

Lønudviklingen fra november 2004 til november 2005 blev 1,9%Data for november 2005 er nu tilgængelige i

LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra november 2004 til november 2005 steget
med 251 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbuget i samme
periode steget med 175 fuldtidsbeskæftigede.Den beskedne personaleudvikling skal sammenholdes med, at hele
skatteområdet er overgået til staten pr. 1. november 2005. Skatte-
området udgør ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede (ekskl. København),
der dermed er ude af datagrundlaget for det amtskommunale område
pr. november 2005.
Lønudvikling


'Løn i alt' er fra november 2004 til november 2005 for alle ansatte steget
med 1,9%, og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er stig-
ningen ligeledes på 1,9%


En særlig beregning af lønudviklingen november 2004-2005, hvor skatte-
området er taget ud af datagrundlaget for november 2004, viser en
stigning på 2,1% for alle ansatte set i forhold til lønudviklingen på i alt
1,9%, når der ikke korrigeres i november 2004.

Særligt er lønudviklingen for kontor- og edb-personale, ARF, KL, berørt
af skatteområdets overgang til staten. Lønudviklingen for denne gruppe
er i alt 0,8%, men korrigeres for skatteområdet i november 2004 ville
lønudviklingen have været 2,1%.

Særlige bemærkninger vedr. datagrundlaget november 2005
sammenlignet med november 2004


 • Københavns Kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

  fordi København på grund af omlægning af lønanvisningssystem
  ikke
  har leveret brugbare data i perioden juni 2004-oktober 2005.


  Pr. november 2005 er der leveret data for bagudlønnet personale, og det
  ser lovende ud i forhold til snarest at få Københavns Kommune med i
  lønsumsopgørelserne. Dette vil formentlig ske senest med data for de-
  cember 2005. Løndatakontoret arbejder dog på en løsning, så det bliver
  muligt at se lønsummer for Københavns Kommune allerede for november
  2005. Såfremt løsningen ser fornuftig ud vil november data blive opdateret
  og annonceret med en nyhed på hjemmesiden.
 • Fra og med september 2005 har Løndatakontoret fundet det nødvendigt
  at korrigere timetalsdivisoren, der indgår i beregningen af fuldtidsbeskæftigede,
  for enkelte personalegrupper. Ændringen har medført en mindre forhøjelse på
  ca. 70 fuldtidsbeskæftigede.

 • Fra og med juni 2005 har Løndatakontoret foretaget
  en omlægning
  af opgørelsen af pensionsindbetalingen, hvorved der i opgørelsen af
  pensionsbetalingen ikke længere medtages indberetningen til
  kapital-/og ratepension samt efterreguleringer på pensionsindbetalingen.