Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for oktober 2005


2005-12-16
Statistik for oktober 2005 excl. København.

Lønudviklingen fra oktober 2004 til oktober 2005 blev 3,0%Data for oktober 2005 er nu tilgængelige i

LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra oktober 2004 til oktober 2005 steget med
4.563 fuldtidsbeskæftigede.Eksklusiv ekstraordinært ansatte er personaleforbuget steget med
4.946 fuldtidsbeskæftigede.

Lønudvikling


Løn i alt fra oktober 2004 til oktober 2005 er for alle ansatte steget med 3,0%
og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er stigningen på 2,9%


I oktober 2004-2005 er lønstigningstakten således højere end i september
2004-2005, hvor stigningen var på 2,1% for alle ansatte og på 2,0% for alle
ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte.

Sundhedskartellets personalegrupper på det amtskommunale forhandlings-
område har en lønudvikling væsentligt over gennemsnittet som følge af, at der for
disse grupper er udbetalt et engangstillæg på indtil kr. 3.800 med den løn, der har
dispostionsdato i oktober 2005. Et tilsvarende tillæg blev udbetalt i august 2005
til sundhedspersonale på KL's, København og Frederiksberg kommuners
forhandlingsområde.

Særlige bemærkninger vedr. datagrundlaget oktober 2005
sammenlignet med oktober 2004


 • Københavns Kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

  fordi København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

  ikke har leveret brugbare data siden maj 2004.
 • Fra og med september 2005 har Løndatakontoret fundet det nødvendigt at
  korrigere timetalsdivisoren, der indgår i beregningen af fuldtidsbeskæftigede, for
  enkelte personalegrupper. Hidtil er der anvendt en divisor på 1924 timer p.a.
  svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Dog har visse personalegrupper en
  overenskomstbestemt arbejdsuge på eksempelvis 35 eller 2,5 timer. Ændringen
  af timetalsdivisor har medført en mindre forhøjelse af antal fuldtidsbeskæftigede
  i september 2005 end med den hidtidige opgørelsesmetode, og forhøjelsen udgør
  ca. 70 fuldtidsbeskæftigede.

 • Fra og med juni 2005 har Løndatakontoret foretaget
  en omlægning
  af opgørelsen af pensionsindbetalingen, hvorved der i opgørelsen af
  pensionsbetalingen ikke længere medtages indberetningen til
  kapital-/og ratepension samt efterreguleringer på pensionsindbetalingen.