Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLokale Løndata på PC - udmøntningsgarant


2005-11-29Den nyeste udmelding fra KL er, at ekstraordinært ansatte skal indgå i udmøntningsgarantien, i modsætning til hvad FLD hidtil har regnet med.

Vi har derfor lavet en programopdatering, så ekstraordinært ansatte tages med i tabellen 'Udmøntningsgaranti'.

Samtidig er det lykkedes at forbedre indberetningen af supplerende pensioner og ATP for tjenestemænd. Dog kun fra august 2005

Det giver et databrud imellem 2004 og 2005. På landsplan en overvurdering af lønudviklingen på 0,14 procentpoint, men størrelsesordenen svinger fra 0,05-0,3 procentpoint pr. kommune/amt.

Ønsker man at køre tabeller på det hidtidige grundlag kan man fravælge 'Medtag supplerende pension i fuldt omfang' under menupunktet 'Gennemse/Indstillinger'. Man vil således kunne danne sig et overblik over databruddet mellem 2004 og 2005.

Vælg 'Filer'/'Automatisk opdatering' for at opdatere programmet.

Se i øvrigt http://www.krl.dk/gg/ug.doc
eller http://www.krl.dk/gg/ug.pdf