Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for september 2005


2005-11-25
Statistik for september 2005 excl. København.

Lønudviklingen fra september 2004 til september 2005 blev 2,1%Data for september 2005 er nu tilgængelige i

LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra september 2004 til september 2005 steget med
4.273 fuldtidsbeskæftigede og ekskl. ekstraordinært ansatte er antallet
steget med 4.954.

Lønudvikling


Løn i alt fra september 2004 til september 2005 er for alle ansatte steget
med 2,1% og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er stigningen på 2,0%


I september 2004-2005 er lønstigningstakten således lavere end i august 2004-2005,
hvor stigningen var på 2,7% for alle ansatte og på 2,5% for alle ansatte ekskl.
ekstraordinært ansatte.

Særlige bemærkninger vedr. datagrundlaget september 2005


 • Københavns Kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

  fordi København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

  ikke har leveret brugbare data siden maj 2004.  Løndatakontoret har foretaget flere lønudviklingsberegninger med og uden
  Københavns Kommune på flere af de foregående perioder i den kommunale

  sektor, og har på baggrund af disse kørsler ikke konstateret en væsentlig

  påvirkning på de offentliggjorte lønudviklingstal. Løndatakontoret har besluttet,

  at offentliggøre lønudviklingen ekskl. København, så længe der ikke forefindes
  brugbare data for Københavns Kommune
 • Løndatakontoret har fundet det nødvendigt at korrigere timetalsdivisoren,
  der indgår i beregningen af fuldtidsbeskæftigede, for enkelte personalegrupper.
  Hidtil er der anvendt en divisor på 1924 timer p.a. svarende til en arbejdsuge
  på 37 timer. Dog har visse personalegrupper en overenskomstbestemt arbejdsuge
  på 35 eller 2,5 timer. Ændringen af timetalsdivisor har medført en mindre forhøjelse
  af antal fuldtidsbeskæftigede i september 2005 end med den hidtidige opgørelsesmetode,
  og forhøjelsen udgør ca. 70 fuldtidsbeskæftigede.

 • Fra og med juni 2005 har Løndatakontoret foretaget
  en omlægning
  af opgørelsen af pensionsindbetalingen, hvorved der i opgørelsen af
  pensionsbetalingen ikke længere medtages indberetningen til
  kapital-/og ratepension samt efterreguleringer på pensionsindbetalingen.