Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLokale Løndata August 2005


2005-11-17Opdatering af data for August 2005.

Beregningen af udmøntningsgarantien er ændret, så evt. genforsikringspræmier for tjenestemænd ikke kommer med i lønsummen, som udmøntningsgarantien beregnes udfra. (jvf. aftale om udmøntningsgaranti)

Derudover, er der tilføjet en afmærkning af Sundhedskartellets grupper med 1,25% lokal løndannelse i 2006. Denne gruppe indgår IKKE i tabellen 'Udmøntningsgaranti', idet Sundhedskartellet ikke har nogen aftale om udmøntningsgaranti i 2006. Men hvis man vil opgøre hvor meget der skal afsættes af nye midler til lokal løndannelse, hører denne gruppe altså med.