Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERUdmøntningsgaranti


2005-10-12
Opgørelse af lønsum for de grupper der er omfattet af udmøntningsgarantien


Af aftalen om udmøntningsgarantien fremgår, at FLD skal kunne bistå med beregning af garantien.Garantien beregnes på baggrund af lønnen for januar 2006 (hhv 2007), og vil ligge klar samtidig med, at FLD opgør data for denne måned.På nuværende tidspunkt, kan FLD lave en foreløbig opgørelse på baggrund af data for august måned.Opgørelsen er indbygget i 'Lokale Løndata på PC', så kommuner der abonnerer på systemet får opgørelsen automatisk. Kommuner der ikke abonnerer, kan bestille en opgørelse hos FLD.Afmærkningen af garantigrupperne kan ses her: www.krl.dk/gg