Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for august 2005


2005-10-12
Statistik for august 2005 excl. København.

Lønudviklingen fra august 2004 til august 2005 blev 2,7%Data for august 2005 er nu tilgængelige i LOPAKS
Udvikling i personaleforbruget


Personaleforbruget er fra august 2004 til august 2005 steget med 1.506 fuldtidsbeskæftigede
og ekskl. ekstraordinært ansatte er antallet steget med 2.736.


Lønudvikling


Løn i alt fra august 2004 til august 2005 er for alle ansatte steget med 2,7%
og for alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte er stigningen på 2,5%


I 3. kvartal 2004-2005 er lønstigningstakten således lavere end i 2. kvartal 2004-2005, hvor stigningen var på 3,5% for alle ansatte og på 3,3% for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte.


Sundhedskartellets personalegrupper på KL's, København og Frederiksberg kommuners
forhandlingsområde har en lønudvikling væsentligt over gennemsnittet som følge af, at der for
disse grupper er udbetalt et engangstillæg på indtil kr. 3.800 med den løn, der har
dispostionsdato i august 2005. Et tilsvarende tillæg vil blive udbetalt i oktober 2005
til sundhedspersonale på det amtskommunale forhandlingsområde.


Særlige bemærkninger vedr. datagrundlaget august 2005


 • Københavns Kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

  fordi København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

  ikke har leveret brugbare data siden maj 2004.  Løndatakontoret har foretaget flere lønudviklingsberegninger med og uden
  Københavns Kommune på flere af de foregående perioder i den kommunale

  sektor, og har på baggrund af disse kørsler ikke konstateret en væsentlig

  påvirkning på de offentliggjorte lønudviklingstal. Løndatakontoret har besluttet,

  at offentliggøre lønudviklingen ekskl. København, så længe der ikke forefindes
  brugbare data for Københavns Kommune
 • Fra og med juni 2005 har Løndatakontoret foretaget
  en omlægning
  af opgørelsen af pensionsindbetalingen, hvorved der i opgørelsen af
  pensionsbetalingen ikke længere medtages indberetningen til
  kapital-/og ratepension samt efterreguleringer på pensionsindbetalingen.