Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for juli 2005


2005-09-26
Statistik for juli excl. København.

Lønudviklingen fra juli 2004 - til juli 2005 blev 3,4%Data for juli 2005 er nu tilgængelige i LOPAKS
Lønudviklingen fra juli 2004 til juli 2005


I alt Excl
ekstraordinært
ansatte
Juli 2004-2005 3,4% 3,3%

Personaleforbruget er fra juli 2004 til juli 2005 steget med 2.170 fuldtidsbeskæftigede
og ekskl. ekstraordinært ansatte er antallet steget med 2.910.
Københavns Kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

fordi København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

endnu ikke har leveret brugbare data siden maj 2004.Løndatakontoret har foretaget flere lønudviklingsberegninger med og uden
Københavns Kommune på flere af de foregående perioder i den kommunale

sektor, og har på baggrund af disse kørsler ikke konstateret en væsentlig

påvirkning på de offentliggjorte lønudviklingstal. Løndatakontoret har besluttet,

at offentligøre lønudviklingen ekskl. København, så længe der ikke forefindes
brugbare data for Københavns KommuneBemærk endvidere, at fra og med juni 2005 har Løndatakontoret foretaget

en omlægning af opgørelsen af pensionsindbetalingen, hvorved der i
opgørelsen af pensionsbetalingen ikke længere medtages indberetningen
til kapital-/og ratepension samt efterreguleringer på pensionsindbetalingen.