Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for juni 2005


2005-09-26
Statistik for juni excl. København.

Lønudviklingen fra juni 2004 - til juni 2005 blev 3,3%Data for juni 2005 er nu tilgængelige i LOPAKS
Lønudviklingen fra juni 2004 til juni 2005


Ialt Excl
ekstraordinært
ansatte
Juni 3,3% 3,2%

Københavns kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

fordi København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

endnu ikke har leveret brugbare data siden maj 2004.Løndatakontoret har foretaget flere lønudviklingsberegninger med og uden
Københavns kommune på flere af de foregående perioder i den kommunale

sektor, og har på baggrund af disse kørsler ikke konstateret en væsentlig

påvirkning på de offentliggjorte lønudviklingstal. Løndatakontoret har besluttet,

at offentligøre lønudviklingen ekskl. København, så længe der ikke forefindes
brugbare data for Københavns kommuneI forbindelse med beregningen af lønudviklingen fra juni 2004 til juni 2005

har Løndatakontoret foretaget en omlægning af opgørelsen af pensionsindbetalingen,
hvorved Løndatakontoret i opgørelsen af pensionsbetalingen ikke mere medtager
indberetningen til kapital-/og ratepension samt efterreguleringer på pensionsindbetalingen.

Personaleforbruget er fra juni 2004 til juni 2005 steget med 1.275
og ekskl. ekstraordinært ansatte er antallet steget med 2.030.