Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERdata for april og maj 2005


2005-08-12
Statistik for april og maj excl. København.

Lønudviklingen fra april 2004 - til april 2005 blev 2,2% og fra maj 2004 til maj 2005 blev den 3,5%.Data for april og maj 2005 er nu tilgængelige i LOPAKS
Lønudviklingen fra april og maj 2004 til april og maj 2005Ialt Excl
ekstraordinært
ansatte
April 2,2% 2,1%
Maj 3,5% 3,3%

Københavns kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

fordi København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

endnu ikke har leveret brugbare data siden maj 2004.Løndatakontoret har foretaget flere lønudviklingsberegninger med og uden
Københavns kommune på flere af de foregående perioder i den kommunale

sektor, og har på baggrund af disse kørsler ikke konstateret en væsentlig

påvirkning på de offentliggjorte lønudviklingstal. Løndatakontoret har besluttet,

at offentligøre lønudviklingen ekskl. København, så længe der ikke forefindes
brugbare data for Københavns kommune
Lønreguleringerne pr. 1. april 2005 indgår ikke i data for april måned 2005,

da edb-centralerne ved april måneds lønkørsel endnu ikke havde implementeret

lønreguleringen.I statistikken for april måned 2005 er satsberegningen på grundlønsløntrin 46 og derover
foretaget efter de gældende satser pr. 1. oktober 2004.
Lønreguleringerne pr. 1. april 2005 indgår ikke i data for maj måned 2005
for de forudlønnede
, da edb-centralerne ved denne lønkørsel endnu ikke havde
fået implementeret lønændringen for de forudlønnede.I statistikken for maj måned 2005 er satsberegningen for de forudlønnede på
grundlønsløntrin 46 og derover foretaget efter de gældende satser pr. 1. oktober 2004.