Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDEROverenskomststatistikken 2004


2005-07-04
Overenskomststatistikken for 2004 er udkommet


Overenskomststatistikken for 2004 er udkommet og findes under publikationer


Arbejdsgiverområdet Københavns Kommune (KBH) indgår ikke i statistikken,
da København ikke har kunnet indberette brugbare data til Det
Fælleskommunale Lønstatistiksystem forårsaget af et edb-leverandørskift.
Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområderStatistikken giver i tabelform en oversigt over løn- og personaleforhold for de forskellige områder, som indgår i overenskomstforhandlingerne på det kom-
munale arbejdsmarked.Tabellerne indeholder bl.a. opgørelse af ressourcer og lønsummer samt gennemsnitlønninger fordelt på stillingskategorier (overenskomst/aftale eller stillingsgrupper herunder) og forhandlingsområder.