Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERPersonaleomsætningsstatistik


2005-06-28
Personaleomsætningsstatistik 2003-2004 er udkommet
Personaleomsætningsstatistik 2003-2004 er udkommet. Den kan hentes i pdf-format på FLDs hjemmeside under publikationer: http://www.krl.dk/publikationer/Statistikken for 2004 er eksklusiv Københavns kommune, som ikke har leveret data for november måned 2004.
Den kan desuden bestilles i en trykt udgave hos KommuneinformationPersonaleomsætningsstatistikken omfatter en række tabeller med opgørelser af personaleomsætningen, dvs. den personalemæssige af- og tilgang mellem den kommunale sektor og de øvrige sektorer samt af personalemobilitet, dvs. personalemæssige ændringer inden for den kommunale sektor med hensyn til stilling og ansættelseskommune.Tabellerne viser omsætningen og mobiliteten fordelt på stillingskategorier (overenskomst/aftale) dels for det samlede personale dels fordelt på kvinder og mænd.Desuden beskrives personalebevægelser fordelt på pensionsformer/-ordnin-
ger og aldersgrupper.