Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for marts 2005


2005-06-06
Statistik for marts 2005 ekskl. København.

Lønudviklingen fra marts 2004 til marts 2005 blev på 3,7%Data for 1. kvartal 2005 er nu tilgængelige i LOPAKS
Lønudviklingen 2004 2005
Ialt Excl
ekstraordinært
ansatte
Marts 3,7% 3,6%

Nettolønnen er fra marts 2004 til marts 2005 steget med 3,6%.Personaleforbruget er fra marts 2004 til marts 2005 steget med 1.733
og ekskl. ekstraordinært ansatte er antallet steget med 1.389.
Københavns kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

da data fra København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

endnu ikke er blevet valideret.