Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for januar-februar 2005


2005-05-11
Statistik for januar til februar 2005 ekskl. København.

Lønudviklingen fra februar 2004 til februar 2005 blev på 4,0%Data for 1. kvartal 2005 er nu tilgængelige i LOPAKS
Lønudviklingen 2004 2005

Ialt Excl
ekstraordinært
ansatte
Januar 3,4% 3,4%
Februar 4,0% 4,0%

Nettolønnen er fra januar 2004 til januar 2005 steget med 3,7%

og fra februar 2004 til februar 2005 steget med 3,6%.
Personaleforbruget er fra februar 2004 til februar 2005 steget med 2.582
og ekskl. ekstraordinært ansatte er antallet steget med 1.619.
Københavns kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

da data fra København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

endnu ikke er blevet valideret.