Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for september-november 2004


2005-01-31
Statistik for september-november 2004 excl. København.

Lønudviklingen november 2003 - november 2004 blev 3,9%Data for 4. kvartal 2004 er nu tilgængelige i LOPAKS
Lønudviklingen 2003 2004Ialt Excl
ekstraordinært
ansatte
September 3,9% 4,1%
Oktober 3,3% 3,5%
November 3,9% 3,9%

Københavns kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

fordi København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

ikke har leveret data siden maj 2004.Løndatakontoret har foretaget flere lønudviklingsberegninger med og uden
Københavns kommune på flere af de foregående perioder i den kommunale

sektor, og har på baggrund af disse kørsler ikke konstateret en væsentlig

påvirkning på de offentliggjorte lønudviklingstal. Løndatakontoret har besluttet,

at offentligøre lønudviklingen ekskl. København, så længe der ikke forefindes
brugbare data for Københavns kommune