Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for juni-august 2004


2004-11-10
Statistik for juni-august 2004 excl. København.
Lønudviklingen august 2003 - august 2004 blev 3,9%Lønudviklingen 2003 2004


Ialt Excl
ekstraordinært
ansatte
Juni 4,3% 4,5%
Juli 3,6% 3,8%
August 3,9% 4,1%

Københavns kommune er ikke med i statistikken for disse måneder,

fordi København på grund af omlægning af lønanvisningssystem

ikke har leveret data siden maj 2004.Løndatakontoret har foretaget flere lønudviklingsberegninger med og uden
Københavns kommune på flere af de foregående perioder i den kommunale

sektor, og har på baggrund af disse kørsler ikke konstateret en væsentlig

påvirkning på de offentliggjorte lønudviklingstal. Løndatakontoret har besluttet,

at offentligøre lønudviklingen ekskl. København, så længe der ikke forefindes
brugbare data for Københavns kommuneOpgørelsen af pensionsbidrag og genetillæg er forbedret

Vi har konstateret en del fejlindberetninger/efterreguleringer i disse felter,

så vi har derfor valgt at korrigere åbentlyse forkerte indberetninger, f. eks

negative eller alt for store beløb.
I de hidtidige offentliggjorte lønopgørelser har løndatakontoret korrigeret
grundlønnen for Yngre Læger, idet de modtager feriepenge i stedet for ferie med løn.

Grundlønnen var korrigeret med en faktor svarende til de optjente feriepenge.
Denne korrektion er nu fjernet, hvorved lønberegningen måles i forhold til de
aftalte timer og ikke i forhold til de præsterede. Derved vil de nu opgjorte
lønninger være for de betalte timer, og indeholder derved betalingen for

sygdom, ferieafholdelse mv.