Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDEROmkørsel af 1. kvartal 2004


2004-08-27
Tabellerne for januar - marts er blevet opdateret.
Nu med korrekte område tillægI dataindberetningen for de tre første måneder i 2004 manglede angivelse af kommunegruppe fra KMD.FLD konstruerede kommunegruppen udfra der øvrige oplysninger, men det kunne ikke gøres 100% korrekt, især ikke for amterne.Vi har nu fået nye dataudtræk for de pågældende måneder, og opdateret tabellerne.Udover områdetillæggene, er der også foretaget mindre korrektioner på genetillæg og pensionsbidrag.