Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERDataindberetningen 1. kvartal 2004


2004-05-26
Manglende indberetning af område oplysninger i januar til marts 2004.


I de indberettede data for januar til marts 2004, har KMD ikke indberettet korrekte område oplysninger. FLD har såvidt muligt rettet de indberettede område oplysninger til de korrekte. Korrektionen på områdeindberetningen bevirker, at den samlede lønudviklingsopgørelse for den kommunale sektor er korrekt, men for de enkelte amter, der benytter KMD, kan der være nogle mindre udsving i lønudviklingsopgørelsen i forhold til en opgørelse med korrekt område indberetning.I indberetningen for marts 2003 er pensionindberetningen desværre misvisende indberettet for ca. 2000 personer, hvorved vi ikke har nogen pensionsindberetning for disse personer selvom de faktisk har en pensionsordning. Denne pensionsfejl optræder hovedageligt for 2 overenskomstgrupper nemlig jordemødre og overlæger mv. sygehuse. Fejlen bevirker at den opgjorte lønudvikling fra marts 2003 til marts 2004 er kraftigt overvurderet for disse 2 personalegrupper. Fejlen er ikke skønnet til at påvirke den samlede lønudvikling for den kommunale sektor.


FLD har rettet henvendelse til KMD vedr. denne indberetningsfejl.