Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for 1. kvartal 2004


2004-05-26
Manglende indberetning af område oplysninger i januar til marts 2004.


I de indberettede data for januar til marts 2004, har KMD ikke indberettet korrekte område oplysninger. FLD har såvidt muligt rettet de indberettede område oplysninger til de korrekte..FLD har rettet henvendelse til KMD vedr. denne indberetningsfejl.