Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERUnderordnede læger mv.


2004-03-29
Beregningen af grundlønnen i månedsstatistikkerne


FLD vil snarest muligt rette beregningen af grundlønnen for underordnede læger og øvrige personalegrupper, der ikke har ferie med løn. Herefter korrigeres grundlønsberegningen ikke for feriebetalingen ved en multiplikation på 47/52.