Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLokale Løndata


2001-05-07
Bedre indberetning af tillæg i FLD's udtræk fra Edb-centralerne


I forbindelse med at FLD og EDB-centralerne har omlagt kvartalsudtrækkene til månedstræk har vi konstateret, at der hidtil har manglet nogle tillæg i opgørelserne. Disse tillæg er med fra november 2000, hvilket har bevirket, at lønudvikling fra 4. kvartal 1999 til 4. kvartal 2000 beregnes lidt højere end den faktiske lønudvikling.

Omlægningen af statistikindberetningen har betydet, at lønudviklingen er blevet forhøjet med ca. 0,3% på landsplan, og for enkelte grupper kan denne omlægning betyde en væsentlig forøgelse af lønudviklingen.

Denne omlægning har i særdelsehed ramt dagplejerne, chefer i KL samt lærere ved vidtgående specialundervisning

Vi vil hurtigst muligt få omkørt tallene fra 1999, således, at den rigtige lønudvikling kan beregnes.