Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDER



Rettelse til August 2003


2003-11-14
Statistikken for August 2003 omkørt
ca 3000 fuldtidsbesk. er fjernet.



Vi havde desværre en fejl i den første udgave af Augusttallene.



Vi havde fået en ekstra periode med for de 14-dages-aflønnede. Ialt ca 3000 fuldtid på landsplan, heraf 1900 i Københavns kommune.



Effekten er ret begrænset på landsplan, hvorimod det naturligvis betyder en del i Københavns kommune.



Tallene er rettet i LOPAKS, og brugere af 'Lokale løndata på PC' skal opdatere augusttallene endnu engang.