Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLigestillingsstatistik


2003-11-11
Ligestillingsstatistikken 2000 for ansatte i den kommunale sektor er udkommet.


Statistikken indeholder en række tabeller med opgørelser over mænd og kvinders beskæftigelse i den kommunale sektor.Tabellerne viser bl.a. kønsfordelingen på


  • overenskomstgrupper

  • forhandlings- og ansættelsesområde

  • kvinde- og mandefag

  • ugentlig arbejdstid og ansættelsesområde

  • aflønningsform,

  • alder

  • ugentlig arbejdstid

  • pensionsordning


Desuden indeholder statistikken en opgørelse af kvinder og mænds løn opgjort på overenskomstgrupper og fordelt på løndele og lønintervaller.
Statistikken kan hentes under

publikationer
.