Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration


Kategorier

KRL support-forum.      
hfa
2035-04-18 10:25:14

Notr mig for svar

Hurtigt igang - Fra LOPAKS til SIRKA

KRL's statistikplatform LOPAKS har eksisteret i sin nuværende form i over 10 år. Det er lang tid på internettet, og teknologien fra dengang sætter snævre begrænsninger for videreudvikling.

Derfor kommer nu afløseren, KRL's nye statistikplatform:

SIRKA

Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejdsmarked

For nogen vil principperne i den nye platform allerede være kendt fra Overenskomststatistikken eller Lokale Løndata. For dem der er nye har KRL lavet en "Kom hurtigt i gang"-guide:

SIRKA - hurtigt i gang.pdf


Som udgangspunkt er de tal der produceres i SIRKA de samme som i LOPAKS. Datagrundlaget er det samme, og metoder og definitioner er de samme - med nogle få undtagelser.

Nedenfor følger en liste over de steder hvor SIRKA adskilder sig fra LOPAKS, og hvor man altså vil opleve at få et andet resultat end tidligere.

Data før kommunalreformen
SIRKA indeholder kun data tilbage til 2007. Det skyldes, at der ikke længere findes tilstrækkelig detaljerede data fra før 2007. Data for 1998 til 2006 vil naturligvis fortsat være tilgængelige i LOPAKS.

Personaleomsætning
Personaleomsætningen måles en smule lavere i SIRKA end LOPAKS.

Det skyldes personer, der har mere end et ansættelsesforhold, idet der ikke er nogen sikker måde, at afgøre hvilke ansættelsesforhold der var de samme på to forskellige tidspunkter.

I LOPAKS forveksler KRL i visse tilfælde ansættelsesforholdende på de to tidspunkter, således at der bliver målt en tilgang/afgang der ikke er der.

KRL har ændret metoden i SIRKA, således at der måles mere præcist i disse situationer.

Ca 4% af de ansatte i kommuner/regioner har mere end et ansættelsesforhold.

Lønudvikling - identiske personer
Det samme gør sig gældende i lønudviklingsrapporten for personer ansat i samme stilling begge år. Her finder KRL lidt flere match i SIRKA end i LOPAKS.

Det har dog kun marginal indflydelse på lønudviklingsprocenten.

Handicaphjælpere
Handicaphjælpere er ikke ansat af kommunerne. En del af dem administreres i de kommunale lønanvisningsystemer, og har derfor indgået i opgørelserne i LOPAKS. De er fjernet i SIRKA. Læs mere her

Genetillæg og overarbejde
Genetillæg og overarbejde udbetales skiftende for 4 eller 5 uger. I data fra Silkeborg datacentral har KRL kunnet udjævne det så der alle måneder er opgjort 4,33 uger.

I SIRKA gøres det samme for data fra KMD, og ændringen i udjævningen i data fra Silkeborg Datacentral der gennemførtes i jan 2011, er i SIRKA gennemført helt tilbage til 2007.(krlforum)

Opgørelsen af genetillæg er altså en smule forskellig i LOPAKS og SIRKA

Forsyningsselskaber
Forsyningsselskaberne der indgik i LOPAKS i 2010 (KRL-forum)er ikke med i SIRKA


Korrigeret lønudvikling
Lønudviklingstabellerne fra 2010 til 2011 var i LOPAKS korrigeret for de databrud der skete i januar 2011. Dette er ikke implementeret i SIRKA, bl a fordi de væsentligeste databrud er tilbageført til 2007.

De korrigerede tabeller findes stadig i LOPAKS

Diverse
Der er foretaget enkelte mindre korrektioner i KRL's datagrundlag, efter offentliggørelse i LOPAKS.

En enkelt institution har skiftet status fra kommunal til fælleskommunal. Elevmarkeringen for pædagogstuderende er korrigeret, ansættelsesstatus jobrotation er ændret fra ekstraordinær til ordinær ansættelse.

Disse korrektioner er gennemført i SIRKA, for at få et konsistent datagrundlag, i forhold til andre opgørelser KRL laver, og bevirker altså marginale afvigelser mellem LOPAKS og SIRKA